Ενοικιάσεις Ακινήτων, Κατάστημα

Ενοικιάζεται κατάστημα κέντρο Θησέως Ηράκλειο Κρήτης For rent shop centre Theseos Heraklion Crete

(11804) ΚΕΝΤΡΟ ΣΤΗ ΘΗΣΕΩΣ 15 (ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΝΙΝΑ)στην καρδιά της πόλης στην είσοδο του πάρκινγκ με μεγάλη προβολή και τεράστια πρόσοψη, κατάστημα 40τμ, με υπόγειο 40τμ, τριφασικό ρεύμα, W.C . Ενοίκιο 750 Ευρώ/μήνα. Δίνεται είτε σαν έτοιμη επιχείρηση γυναικείας ένδυσης με πολυετή παρουσία στον χώρο, είτε σαν άδειο κατάστημα. ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΘΕΣΗ. Πληροφορίες Κο Πετράκη 6944870180 CENTER AT THESEOS 15 (NINA STORE) in the heart of the city at the entrance of the parking with big projection and a huge facade, 40sqm shop, with a 40sqm basement, three-phase current, W.C. Rent 750 Euro/month. It is given either as a ready-made women's clothing business with many years of presence in the area, or as an empty store. EXCLUSIVE ASSIGNMENT. Information Mr. Petrakis 6944870180
11804/Κατάστημα/80μ2

Δήμος Ηρακλείου / Ηράκλειο / Κέντρο

Ενοικιάζεται κατάστημα κέντρο Λιοντάρια Ηράκλειο Κρήτης REAL ESTATE CRETE For rent shop centre Lions Heraklion Crete ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΡΗΤΗ ΗΡΑΚΛΕΙΟ

ΛΙΟΝΤΑΡΙΑ στο κεντρικότερο σημείο της πόλης του Ηρακλείου κατάστημα 120τμ, με χρήση πλατείας. Προσφέρει ισόγειο 60τμ, υπόγειο 30τμ και πατάρι 30τμ. Τεράστια εμπορική προβολή. Ενοίκιο 2.900 ευρώ/μήνα. LIONS, in the most central part of the city of Heraklion, a 120 sq.m. shop, with use of a square. It offers a ground floor of 60 sqm, a basement of 30 sqm and a loft of 30 sqm. Huge commercial exposure. Rent 2.900 Euros/month.Ενοικιάζεται κατάστημα κέντρο Λιοντάρια Ηράκλειο Κρήτης REAL ESTATE CRETE For rent shop centre Lions Heraklion Crete ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΡΗΤΗ ΗΡΑΚΛΕΙΟ
11746/Κατάστημα/120μ2

Ηράκλειο / Δήμος Ηρακλείου

κατάστημα κέντρο Ηράκλειο Κρήτης for rent shop centre Heraklion Crete

ΚΕΝΤΡΟ-ΚΟΜΜΕΝΟ ΜΠΕΝΤΕΝΙ μοναδικό γωνιακό κατάστημα με τεράστια πρόσοψη 12 μέτρων. Προσφέρει ισόγειο 60τμ, με τεράστιο δικό του αύλειο χώρο 65τμ, μοναδικό στην περιοχή. Ιδανικό για καφέ, φούρνο, πιτσαρία. Ενοίκιο 1.400 Ευρώ/μήνα. ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΘΕΣΗ CENTER-CUT BEDENI unique corner shop with huge 12 metres frontage. It offers a ground floor of 60 square meters, with its own huge courtyard area of 65 square meters, unique in the area. Ideal for coffee, bakery, pizzeria. Rent 1.400 Euros/month. EXCLUSIVE ASSIGNMENT κατάστημα κέντρο Ηράκλειο Κρήτης for rent shop centre Heraklion Crete
11723/Κατάστημα/59μ2

Δήμος Ηρακλείου / Ηράκλειο / Θέρισσος

Ενοικιάζεται κατάστημα κέντρο Ηράκλειο Κρήτης

(11699) ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΟΥ ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΟ γωνιακό κατάστημα 124τμ, μεγάλη πρόσοψη, τεράστια προβολή, W.C. ΠΕΑ Ζ, ιδανικό για οτιδήποτε. Ενοίκιο 1.700 ευρώ/μήνα. KALOKERINOU STREET IN THE CENTRE corner shop 124sqm, large facade, huge projection, W.C. PEA Z, ideal for anything. Rent 1.700 Euros/month.
11699/Κατάστημα/124μ2

Δήμος Ηρακλείου / Ηράκλειο / Κέντρο

ενοικιάζεται κατάστημα κέντρο Λιοντάρια Ηράκλειο Κρήτης for rent shop centre Heraklion Crete

(11660)ΛΙΟΝΤΑΡΙΑ στο κεντρικότερο σημείο της πόλης κατάστημα 16τμ, τεράστια εμπορική προβολή, πρασσά, ΠΕΑ Ζ. Ενοίκιο 1.300 Ευρώ/μήνα. LIONS in the most central part of the city shop 16sqm, huge commercial promotion, leeks, PEA Z. Rent 1.300 Euros / month.
11660/Κατάστημα/16μ2

Δήμος Ηρακλείου / Ηράκλειο / Κέντρο

ενοικιάζεται κατάστημα κέντρο Λιοντάρια Ηράκλειο Κρήτης for rent shop centre Lions square Heraklion

(11653) ΚΕΝΤΡΟ ΣΤΗΝ ΠΛΑΤΕΙΑ ΛΙΟΝΤΑΡΙΩΝ κατάστημα 16τμ, μεγάλη προβολή, ιδανικό για οτιδήποτε, ΠΕΑ Ζ. Ενοίκιο 1.300 Ευρώ/μήνα. CENTER IN THE LIONS SQUARE shop 16sqm, large projection, ideal for anything, PEA Z. Rent 1.300 Euros / month.
11653/Κατάστημα/16μ2

Δήμος Ηρακλείου / Ηράκλειο / Κέντρο
Γρήγορη εύρεση
youtube banner